Tarihin Ruhu | Hamidiye Camii'nde Selamlık | 7. Bölüm

Sultan II. Abdülhamid'in Hamidiye Camii'nde Cuma Selamlığı kayıtlarına birlikte göz atalım.

Daha Fazla Daha Az