Tarihin Ruhu | Mondros Mütarekesi | 9. Bölüm

Mondros Mütarekesi'yle İstanbul'un işgal edildiği döneme gidiyoruz.

Daha Fazla Daha Az